Tips inför arbetsintervjun – 10 tänkbara intervjufrågor (Del 2)

Har du blivit inkallad på arbetsintervju? Kul, grattis! Du är då en intressant kandidat för arbetsgivaren, men det innebär inte att du är garanterad jobbet. Därför är det oerhört viktigt att du förbereder dig väl inför intervjun för att maximera dina chanser att bli erbjuden jobbet. Vi på Cruitmed ger därför våra främsta tips på hur du som arbetssökande inom vården kan förbereda dig på bästa sätt inför en arbetsintervju. I vårt föregående inlägg gav vi några generella tips, läs mer här. Men idag ska vi presentera tio olika tänkbara frågor som kan komma under en arbetsintervju och som kan vara bra att förbereda sig inför innan självaste intervjun.

Alla arbetsintervjuer skiljer sig från varandra, men det är vissa frågor som ofta är förekommande hos alla arbetsgivare. Oavsett om du är läkare, sjuksköterska eller någon annan typ av sjukvårdspersonal är det viktigt att du förbereder dig inför tänkbara frågor som du kan få under anställningsintervjun. Ta din tid att gå igenom frågorna nedan och fundera på hur du ska svara på dem för att öka dina chanser att bli erbjuden jobbet.

1.    Kan du berätta lite om dig själv?

En allmän och öppen fråga som ger dig stor frihet i hur du vill svara. Ett konkret tips är dock att försöka hålla det kortfattat och för det mesta relaterat till ditt yrkesliv. Fokusera på din utbildning, arbetslivserfarenheter och senaste arbetsuppgifter, lite om vad du gör på fritiden och möjligtvis kort om din familjesituation om du känner att det är viktigt för dig.

2.    Varför sökte du just till den här tjänsten?

Detta är en väldigt viktig och avgörande fråga för intervjuaren. Se till att förbereda ett övertygande svar som har med tjänsten eller arbetsgivaren att göra och varför det intresserar dig.

3.    Varför ska vi anställa just dig?

Hur skiljer du dig från andra kandidater? Varför vill du ha det här jobbet mer än de andra tjänsterna du sökt till? Fundera kring vad som utmärker dig, vad du har gjort tidigare och vad du har för mål i karriären. Du kan ta upp exempel på hur dina tidigare erfarenheter kan hjälpa dig i detta yrke eller vad du kan bidra med på arbetsplatsen.

4.    Vad har du för styrkor respektive svagheter?

I detta fall är det bästa sättet att svara genom att beskriva din kompetens och dina erfarenheter på ett sätt som faller i linje med den tjänst du sökt. Och vad gäller svagheter så ska du undvika att säga ”jag kan inte komma på något”, ingen är perfekt och det vet intervjuaren. Det är viktigare att visa god självinsikt och ge exempel på något som du kanske är mindre bra på men som du försöker bättra dig på.

5.    Vad får dig att bli stressad och hur handskas du med stress?

Att arbeta med sjukvård kan ibland vara en väldigt tung arbetsbörda och orsaka en hel del stress. Det är okej att stundtals känna sig stressad, det gör vi. Svara därför så öppet och ärligt som möjligt för att skapa en dialog med arbetsgivaren och se ifall det är en lämplig arbetsplats utifrån din situation.

6.    Vad tycker du om att arbeta i grupp? Vilken roll brukar du ta i gruppen?

Ge exempel på hur du fungerar när du arbetar ihop med andra och försök komma med exempel från olika sammanhang som arbetsplatsen, skolan eller idrottssammanhang. Hur bidrar du till gruppen? Är du en ledare eller underkastar du dig i arbetet? Är du hjälpsam och proaktiv? Etc.

7.    Hur är ditt nuvarande arbete? Vad är det bästa respektive det sämsta med jobbet?

Är du nöjd med din nuvarande tjänst så kan du vara öppen med det, men motivera då varför du söker dig vidare, det kan vara för att; du söker nya utmaningar, vill växla miljö, testa på något nytt, etc. Är du missnöjd så förklara vad det är på grund av, men det är viktigt att du håller det på en professionell nivå.

8.    Kan du berätta om en situation du känner att du lyckats?

Förbered dig inför någon liknande fråga där du får berätta om någonting du varit med om och där du känner att du nått framgång eller något du känt dig stolt över. Det är optimalt ifall det är arbetsrelaterat och där man tydligt kan se framgången.

9.    Kan du berätta om en händelse där du känner att du misslyckats? Och hur handskades du med det efteråt?

Du behöver inte låtsas som att du aldrig misslyckats, det har vi alla gjort någon gång. Tänk på att det viktiga inte är självaste misslyckandet, utan hur du hanterade det efteråt och vad för lärdom du tog av det.

10.    Hur tror du dina kollegor och chef skulle beskriva dig?

Ifall du blir erbjuden jobbet så brukar arbetsgivaren ofta be om en eller flera referenser, så därför är det viktigt att du svarar ärligt på denna fråga. Återkoppla till positiv feedback du fått från kollegor i form av informella samtal, eller utvärderingar med din nuvarande chef. Detta är för att intervjuaren ska kunna få en bättre bild av hur du kan bidra till deras enhet och vilken roll du kan tänkas ta i ”teamet”.

Ta din tid att gå igenom dessa frågor, fundera på hur du ska svara på dem och öva på hur du ska presentera dem under intervjun. Men öva inte så pass mycket så att det låter som att du läser av ett manus, utan det ska kännas naturligt i samtalet. Det kan därför vara nyttigt att spela in dig själv och lyssna på hur du låter från intervjuarens perspektiv. Alternativt kan det även vara lärorikt att simulera en intervju med en vän eller familjemedlem, där du du får träna på att svara på frågorna.

Hoppas att du tyckt våra tips inför arbetsintervjun varit nyttiga. Se till att förbereda dig väl så kommer du bli erbjuden jobbet. Lycka till!

Dela med en vän ❤️

Fler karriärtips helt gratis

Få en notis till mailen när kommande artiklar publiceras