Allt du behöver veta om föräldrapenning och föräldrapenningtillägg?

Att ansöka som föräldraledighet och föräldrapenning är inte alltid så lätt. Det är mycket information att hålla reda på och ofta många frågor som dyker upp. Har jag rätt till föräldraledighet? Vad är SGI och hur räknar man ut den? Hur mycket föräldrapenning kan jag få? Vad är föräldrapenningtillägg och kan jag få det? Vi har därför försökt sammanställa allt du behöver veta om att vara pappa- eller mammaledig.


Föräldraledighet

Det är inte lätt att kombinera föräldraskapet med att jobba inom vården, vare sig du arbetar som läkare, sjuksköterska eller undersköterska. Därför har alla rätt att ta ut ledighet i samband med att de får ett barn. Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att vara föräldraledig till dess att ditt barn blir 18 månader gammal. Dessutom har du rätt att reducera din arbetstid med upp till 25% av normal arbetstid fram till barnet fyllt 8 år. Till sist har du även rätt att dela upp ledigheten på högst tre perioder under varje kalenderår.


Föräldrapenning

Föräldrapenning är den ersättning du har rätt till när du tar ut din föräldraledighet för att kunna vara hemma och ta hand om ditt barn.

Du kan ta ut föräldrapenning om:

 • Du är förälder till barnet eller har vårdnaden
 • Är gift eller sambo med barnets föräldrar
 • Är hemma med barnet istället för att arbeta
 • Du är försäkrad i Sverige
 • Barnet är bosatt i Sverige, EU/EES eller Schweiz


Hur många dagar med föräldrapenning får jag ta ut
?

I samband med att ditt barn föds eller adopteras får ni som föräldrar sammanlagt högst 480 dagar med föräldrapenning. Under dessa dagar så baseras ersättningen för 390 av dom på din inkomst, dvs. sjukpenningnivå. De resterande 90 dagarna ligger ersättningen på 180 kr per dag, den så kallade lägstanivån. Däremot, om du föder eller adopterar flera barn samtidigt, så får du och din partner ytterligare 180 dagar tillsammans att dela på.


Sjukpenningsgrundande inkomst (SGI)

 

Hur mycket föräldrapenning du kan få grundas på din SGI. Ifall du inte har en SGI kan du därför stå med mindre eller helt utan ersättning. Därför gäller det att du har koll på din SGI. Din SGI baseras på dina inkomster du har under ett år. Däremot är den inte alltid detsamma som din totala årsinkomst. Utan det beror på två orsaker:

1. Alla inkomster tas inte i beaktning

Inkomster som du får inkludera i din SGI:Din bruttolön

 • Bruttolön
 • Ob-tillägg
 • Övertidsersättning
 • Provision

Inkomster du inte får inkludera i din SGI:

 • Studiestöd
 • Sjukpenning
 • Pension
 • A-kassa
 • Kapitalinkomster
 • Kostnadsersättningar
 • Skattepliktiga förmåner
 • Avgångsvederlag

2. Det finns en maxgräns för hur hög SGI du kan erhålla

Väldigt enkelt sammanfattat så motsvarar din SGI din månadslön multiplicerat med 12. Däremot finns det en gräns för hur hög SGI du kan ha och arbetar du som läkare eller sjuksköterska så kan det vara troligt att du tjänar över denna gräns om du räknar med Ob-tillägg, jourersättning och övertidsersättning. För föräldrapenning ligger taket på 476,000 kr i årsinkomst. Ifall du tjänar över denna gräns så inkluderas det alltså inte med i din SGI. Det blir således taket som blir din SGI.

 

Hur mycket föräldrapenning kan jag få?

Föräldrapenningen du får motsvarar knappt 80% av din SGI om du tar ut den 7 dagar i veckan. Hur mycket du får beror på vilken nivå du är föräldraledig, men maximalt kan den vara 1012 kr per dag.

För att ha rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå behöver du ha haft en årsinkomst på minst 82 300 kr och arbetat i minst 240 dagar i rad innan du fått ditt barn. Däremot är det inget krav att du ska ha behövt vara på samma arbetsplats eller haft samma inkomst hela tiden, utan det är antal dagar med inkomst som spelar roll.

Om du saknar SGI så har du fortfarande rätt till att få föräldrapenning när du är föräldraledig. I dessa fall får du 250 kr per dag, vilket motsvarar 7500 kr i månaden.

Försäkringskassan kan du snabbt och enkelt ta fram ungefär hur mycket föräldrapenning du har rätt till.

 

Vad är föräldrapenningstillägg? 

Många missar att söka föräldrapenningtillägget (FPT) då dom kanske inte känner till det. Det kvittar om du är sjuksköterska, läkare eller undersköterska, om du har anställning i ett företag med kollektivavtal så kan du ha rätt till FPT när du är föräldraledig. Förutom den föräldrapenning som du får från Försäkringskassan så är FPT ett tillägg som ger dig 10% extra betalt under föräldraledigheten. De flesta arbetsgivarna kräver att man varit anställd och arbetat i minst ett sammanhängande år innan man ansöker om tillägget när man tar föräldraledigt. Däremot kan det skilja sig bland olika arbetsgivare, så kolla upp med din arbetsgivare vad som gäller för just dig. Ersättningen betalas för de dagar du tar ut din föräldrapenning. Du har rätt till den under max 180 dagar, fram till att ditt barn fyllt 2 år.

Dela med en vän ❤️

Fler karriärtips helt gratis

Få en notis till mailen när kommande artiklar publiceras