12 saker att kontrollera innan du skriver på anställningsavtalet

Har du nyligen blivit erbjuden ett nytt jobb? Eller är du på väg att byta? Innan du påbörjar ditt nya jobb så bör du titta igenom ett skriftligt anställningsavtal och kontrollera att vissa punkter är med innan du skriver på och tar det nya jobbet. Ett anställningsavtal är ett juridiskt dokument mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare. Du har alltid rätt att få ett avtal när du ska börja en ny tjänst, oavsett om du är läkare, sjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller undersköterska. Men däremot kan de se olika ut på olika arbetsplatser.

Vi ger därför en checklista på 12 saker du ska kontrollera innan du skriver på anställningsavtalet.

1.    Kolla om du omfattas av kollektivavtal

Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så innebär det att flera anställningsvillkor redan är reglerade och du inte behöver tänka på att få med dem i anställningsavtalet. Exempel på dessa kan vara övertidsersättning, lönerevision, tjänstepension, försäkringar och arbetstider. Fördelen blir då att du per automatik får ett grundpaket med förmåner som du själv inte behöver förhandla fram. Därför bör det första du gör vara att fråga ifall arbetsgivaren erbjuder kollektivavtal.

Om du inte omfattas av kollektivavtal behöver du förhandla om flera viktiga punkter i ditt anställningsavtal.

2.    Löneförhöjning

Säkerställ att årlig lönerevidering ingår i ditt avtal. Även om du blir erbjuden en hög lön idag, så riskerar du att förlora på det i längden ju fler år som passerar utan löneökningar. Kom därför överens med din arbetsgivare om när din lön ska revideras och se till att det står skrivet i ditt anställningsavtal.

3.    Fasta arbetstider

Idag är det allt vanligare att arbetsgivare erbjuder sina anställda mer utrymme till flexibla arbetstider. Däremot är arbetstider inte något som behöver vara angivet i ett anställningsavtal och om det inte är det så har din arbetsgivare fortfarande rätt att bestämma kring dina arbetstider. Se därför till att fråga och förhandla om dina arbetstider för att få med det i anställningsavtalet innan du skriver på.

4.    Övertidsersättning

Försäkra dig om hur ditt övertidsarbete ska kompenseras. Förhandla vilken kompensation du ska få för den övertiden du lägger ner. Det är även vanligt att byta bort övertidsersättningen mot extra semestervecka med högre lön. Kom ihåg att du bör ha mer frihet i hur arbetstiden ska se ut i dessa fall.

5.    Hur ser pensionsavsättningen ut?

Arbetsgivare som inte erbjuder kollektivavtal har ingen skyldighet att betala in tjänstepension, därför är det viktigt att det regleras i ditt anställningsavtal. Du får förhandla så att arbetsgivaren avsätter en viss summa, baserad på din lön, varje månad till ditt pensionssparande.

6.    Sjuklön

Arbetsgivaren betalar din sjuklön efter karensdagen och till och med dag 14 när du blir sjuk. Därefter är det Försäkringskassan som betalar ut din sjukpenning upp till ersättningstaket. Här har du då utrymme att förhandla om ersättning som kompletterar den sjukpenning du får från dag 15–90. I vissa fall kan man få villkor som motsvarar 90% av din lön om man slår ihop det du får från sjukpenningen och sjuklönen.

7.    Föräldralön

Se till att kolla upp vad för modell arbetsgivaren erbjuder för föräldralön ifall du planerar att vara föräldraledig i framtiden. Du kan då avtala om upp till sex månaders föräldralön som kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan. Vill du läsa mer om föräldrapenning och föräldrapenningtillägg, klicka här.

8.    Försäkringar

Kolla upp vilka försäkringar som du omfattas av. Det är en bra idé att jämföra med de försäkringar som finns med i kollektivavtal, som exempelvis täcker sjukförsäkring (ITP), ersättning ifall du skulle skadas på arbetsplatsen eller på väg till och från arbetet (TFA), och även en livförsäkring (TGL).

9.    Semesterdagar

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år och därtill 4 veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna. Det kan däremot finnas regler i ditt kollektivavtal som skiljer sig från semesterlagen. Men om det finns särskilda grunder så kan din semesterperiod läggas till en annan tid än på sommaren. Semestern blir således en bra punkt att förhandla om. Ifall du exempelvis har barn kanske du önskar dig längre semester eller ledighet under en viss tid. Det är då fullt möjligt att förhandla till en lite lägre lön men med fler semesterdagar per år.

10.    Restidsersättning

Restidsersättning är en ersättning per timme för den restid det tar från hemmet till arbetsplatsen innan ordinarie arbetstid, samt restiden för hemresan från arbetet till hemmet efter ordinarie arbetstid. Det finns ingen lag som reglerar detta, men ifall du omfattas av kollektivavtal är detta reglerat. Därför kan du fråga och förhandla om detta om din anställnings inte täcks av ett kollektivavtal.

11.    Övriga förmåner

Ta reda på vilka andra förmåner som arbetsgivaren har att erbjuda. Får du tillgång till tjänstebil eller busskort? Finns det friskvårdsbidrag? Får du subventionerad lunch eller rikskuponger? Etc.

12.    Uppsägningstid

Kontrollera vad som gäller för din uppsägningstid ifall du själv säger upp dig från jobbet. Och hur lång uppsägningstid som gäller ifall du blir uppsagd av arbetsgivaren.

Om du är medlem i ett fackförbund så kan du alltid kolla detaljerna i ditt anställningsavtal med dom och deras experter innan du skriver på. Ifall du är läkare kolla med SLF, om du är sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker kan du kolla med Vårdförbundet och om du är undersköterska kan du kontakta Kommunal.

Dela med en vän ❤️

Fler karriärtips helt gratis

Få en notis till mailen när kommande artiklar publiceras